Wheels4freedomdonatie wheel4freedom

Op 22 december jl. heeft Verkeerstraining Nederland een bedrag van € 285,00 overhandigd aan Gerben de Lange van Stichting Wheels4freedom. Dit bedrag is bijeengebracht door de cursisten van VTNL die in 2016 ruimhartig hebben gedoneerd. Mede namens Wheels4freedom heel erg bedankt.

Stichting Wheels 4 freedom heeft een passie voor motorrijden en heeft tot doel de ervaring van motorrijden te delen. Zij organiseren motorreizen voor iedereen die door een ongeval of ziekte rolstoelafhankelijk is. Meer informatie over deze stichting of wilt u zich aanmelden als donateur dan kunt u hier klikken.

In 2017 staat de collectebus weer bij elke training van Verkeerstraining Nederland gereed. De rolstoelers die mee willen met de tocht van hun leven hopen op een gulle bijdrage.